Kool praktikabaasina

Vaeküla Kool on aastakümneid olnud praktikabaasiks Tartu Ülikoolis eripedagoogikat õppivatele tudengitele ja Lääne-Viru Kutsekõrgkoolis sotsiaaltööd õppivatele noortele ning tagasiside nii praktikantide kui kõrgkoolide poolt on olnud positiivne. Oleme praktikantide juhendamist valmis jätkama ka edaspidi.

Praktikantide juhendamiseks on koolis kolm mentorit (Leelo Veski, Diana Martinson, Svetlana Johanson) kes on läbinud Tartu Ülikooli 160-tunnise eripedagoogide mentorite koolituse. Praktika võimalust võivad küsida nii HEV õpilastega tööle asuvad õpetajad kui logopeedid, kasvatajad, sotsiaalpedagoogid ja sotsiaaltöötajad, samuti tugiisikud. Vanemõpetaja Kille Kruuv võib juhendada ka neid õpetajaid, kes hakkavad õpilastele õpetama kunstiõpetust. Kasvatajaid, sotsiaalpedagooge, sotsiaaltöötajad ja tugiisikuid võivad juhendada magistrikraadi omavad Maia Kärdla ja Riina Türkel.

Palun neil, kes soovivad oma pedagoogilise töö praktikat sooritada meie koolis, võtta ühendust direktori või õppealajuhatajaga, et leppida kokku mõlemale osapoolele sobib aeg. Kaasa tuleb võtta kõrgkoolist saadud leping ja esitada see direktorile koos avaldusega praktika sooritamiseks.

Pilvede taga on alati päike!