Hoolekogu

Vaeküla Kooli hoolekogu koosseis (seisuga 17.10.2017)

  • Margit Diits – Vinni Vallavalitsuse haridusnõunik
  • Merle Kodu – Lääne-Viru Rajaleidja keskuse juhataja
  • Maia Kärdla – Vaeküla Kooli õppenõukogu volitatud esindaja
  • Tiiu Rahuoja – Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja
  • Mirje Reinumäe – Rakvere valla sotsiaaltöötaja
  • Urve Saar – Vinni Perekodu juhataja, lastevanemate volitatud esindaja
  • Virge Ong – Sõmeru Põhikooli direktor

Pilvede taga on alati päike!