Hoolekogu

Vaeküla Kooli hoolekogu koosseis

  • Margit Diits – Vinni Vallavalitsuse haridusnõunik, margit.diits@vinnivald.ee
  • Annela Floren – Ida Prefektuuri korrakaitsebüroo piirkondliku politseitöö talituse ennetusteenistuse ülemkonstaabel, annela.floren@politsei.ee
  • Merle Kodu – Lääne-Viru Rajaleidja keskuse juhataja info@innove.ee
  • Maia Kärdla – Vaeküla Kooli õppenõukogu volitatud esindaja, sotsiaalpedagoog, maia.kardla@vaekyla.edu.ee
  • Helbe Pajula – Ida-Viru Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna peaspetsialist ja nõustamiskomisjoni esimees, helbe.pajula@ivmv.ee
  • Tiiu Rahuoja Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja, üldharidusosakonna riigikoolide talituse peaekspert, tiiu.rahuoja@hm.ee
  • Urve Saarlastevanemate esindaja, Vinni Perekodu juhataja, perekodu@vinnivald.ee

Pilvede taga on alati päike!