Korralduslikud dokumendid

Dokumendi nimetus Kehtestamine

Haridus-ja teadusministri 28. 06. 2011.a määrus nr 28

muudatused jõustunud 06.09.2013

Vaeküla Kooli õppekava Direktori 23.11. 2015.a käskkiri nr 1-9/5

Põhikooli riiklik lihtsustatud õppekava

Vabariigi Valitsuse 16.12. 2010.a määrus nr 182

Töökorralduse reeglid 2014

Direktori 31.08 2014. a käskkiri nr 1-9/17

Kollektiivleping

Lõppenud alates 01.09.2013.a.

Direktori 31.08.2014.a käskkiri nr 1-9/18

Õpilaskodu kodukord

Direktori 31.08.2014.a käskkiri nr 1-9/18

Vabade pedagoogiliste ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

Direktori 31.08. 2011.a käskkiri nr 1-9/28

Vaeküla Kooli vastuvõtmise kord

Direktori 31. 08. 2011 a käskkiri nr 1-9/26

Pilvede taga on alati päike!