Erikool

KOOLI AJALOOST

Vaeküla Eriinternaatkool loodi 1977.a mais õpiraskustega laste õpetamiseks. Kool oli algselt 8-klassiline, kuid juba teisest õppeaastest (1978/79) seati sisse ka kutseklass – 9.klass, mis töötas 1992.a septembrini. Siis pikendati kooliaega 1 a. võrra ja kutseklassiks sai 10.klass. Kutseklassid kaotati 1998.a. 1995/96 õppeaastast kuni 2002/03 õppeaastani töötasid koolis abiklasside kõrval ka toimetulekuklassid.

1993.aasta kevadel toimus kooli reorganiseerimine ja algklassidest moodustati Rakverre Lilleküla Kool. Põhjuseks oli vajadus teostada kapitaalremondid õpilaskodudes, mida polnud võimalik teha siis, kui mõlemas majas õpilased elanuks.  Vaeküla Kooli jäid õpilased alates 6.klassist.

Mõne aasta pärast viidi algklassid üle Porkuni Kurtide Kooli juurde, kuna Porkunist lahkus suur osa kurte Tallinnasse.

Alates 2001/2002 õppeaastast avati Vaekülas taas 4.klassid ja 2003/2004 õppeaastast 1.klass.

1. veebruaril 2007 andis Lääne-Viru Maavalitsus kooli tagasi Haridus- ja Teadusministeeriumi otsealluvusse, et kool saaks ERFi projektide abil korrastatud.

2008. aastal andis HTM kooli hooned üle RKASile, kuna ERFi rahast ei piisanuks uue tööõpetusmaja ja söökla ehitamiseks. HTM sõlmis lepingu RKASiga kooli renoveerimiseks.

2009. aastal toimusid projekteerimstööd koostöös Amhold OÜga. Aasta lõpuks valmis koolihoone ümberehituse projekt, mis nägi ette endisesse võimlasse poiste tööõpetusklasside ja aulasse köögibloki ületoomise. Koolimaja taha projekteeriti uus võimla koos kaasaegsete rehabilitatsioonitingimustega.

2010. aasta märtsis kuulutas RKAS välja ehituse riigihanke, mille võitjaks kuulutati juuni alguses Facio Ehituse AS.

Kool kolis koolimajast ja õpilaskodudest välja ja 17. juunil võttis ehitusfirma hooned üle lubadusega aasta pärast renoveeritud majad ja uus võimla koolile üle anda.

Nurgakivi pidulik panek toimus 2. detsembril 2010. a.

2010/2011 õppeaastal töötas kool Inju mõisas, tööõpetus- ja eluõpetustunnid toimusid Vaekülas.

2011. aasta juuniks oli selge, et ehitaja ei suuda kokkulepetest kinni pidada, mistõttu RKAS ütles lepingu üles. Ehitaja omakorda vaidlustas otsuse kohtus. RKAS andis koolile lootust, et leitakse uus ehitaja ja renoveerimine kestab veel ühe aasta.

Algklassid koliti üle Vinni-Pajusti Gümnaasiumisse, õpilaskodu Vinni spordihoonesse ja vanem kooliaste kolis tagasi Vaeküla vanasse karjamõisa, kus endine söögisaal ja tühjaksjäänud korterid kohandati õpperuumideks.

2012. aasta alguses sai selgeks, et ehitustööd jäävadki pooleli ja HTM lõpetas lepingu RKASiga. Koolil lubati otsida uus asenduspind, sest Vaeküla vanades mõisahoonetes enam töötada polnud võimalik.

Alates 01.09.2012 on kooli administratsioon ja vanemate klasside õpilased end sisse sedanud Näpil asuvas endises KEKi kontoris, kõrvalhoones on korralikud tööõpetusklassid. Algklasside õpilased on jätkuvalt Vinni-Pajusti Gümnaasiumis ja õpilaskodu alates 01.01.2012 Vinni Hostelis.

Alates 01.09.2013 on koolipere taas ühe katuse all Näpil.

VAEKÜLA KOOLI NIMED1977 Vaeküla Eriinternaatkool
1993 Vaeküla Kool
VAEKÜLA KOOLI DIREKTORID
Valdeko AROLD
Rein SINITAMM
Arvi ORU
Helmut SEEBA
Linda NITSAR
Arvo ÜTT
Linda NITSAR
Henry KALLASTE
Rein SINITAMM
Kersti AASMETS
mai
sept
sept
aug
nov
sept
sept
juuni
juuni
august
1977
1978
1982
1984
1986
1988
1990
1993
1997
2007

aug
sept
aug
nov
aug
aug
juuni
juuni
august
1978
1982
1984
1986
1988
1990
1993
1997
2007
DIREKTORI ASETÄITJAD
ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ ALAL
Henn ALTMÄE
Liia EINHOLM
Ingrid PART
Linda NITSAR
Kersti AASMETS
Reet KANTER KT
Ingrid PART
Maaris VIRKUS
Janne VILMS
__________________
Elvi KULLAMÄGI
Kersti AASMETS
Linda NITSAR
Heinar GUSEV
Marju HAAVEL
__________________
Herta JÄNIS – vanemkasvataja
1977 – 1986
1986 – 1987
1987 – 1988
1988 – 1990
1990 – 2007
1993 – 1995
2007 – 2008
2008 – 2010
2010 –
________________
1977 – 1987
1987 – 1988
1999 – 2005
2005 – 2008
2008 – 20101977 – 1993
1995 – 1999

KOOLI KOMPLEKTEERIMINE

Õppe-aasta Õpilaste arv 05.09 Töötajate arv  01.09 Põhikooli
lõpetajate arv
Klassijuhatajad
1977/78
255
87
20
I.Sõnajalg
1978/79
280
87
25
Ellen Kanter, L.Villa
1979/80
296
83
32
L.Nitsar, M.Tiits
1980/81
291
90
1981/82
298
106
28
M.Männik, T.Tärnov
1982/83
278
93
29
E.Kanter, T.Saar
1983/84
287
90
39
A.Part, E.Kanter, L.Villa
1984/85
306
92
35
V.Pärn, L.Nitsar
1985/86
304
98
32
T.Tärnov, I.Part
1986/87
297
78
35
K.Muru, M.Männik
1987/88
289
98
25
I.Veiram, E.Kanter
1988/89
212
92
22
E.Kullamägi, L.Villa
1989/90
234
85
0
Toimus üleminek 9-kl põhiharidusele
1990/91
231
81
20
M.Haavel
1991/92
182
78
16
T.Tärnov, E.Kullamägi
1992/93
178
89
15
M.Haavel, M.Männik
1993/94
102
55
20
E.Kanter, E.Kullamägi
1994/95
80
42
10
M.Haavel
1995/96
127
64
14
M.Männik
1996/97
136
61
15
L.Miller, T.Tärnov
1997/98
131
66
18
M.Männik, E.Kullamägi
1998/99
148
63
17
L.Villa, M.Haavel
1999/00
163
72
18
I.Kullamägi, S.Johanson
2000/01
180
83
35
H.Mikker, K.Kollom, L.Nitsar
2001/02
195
80
24
T.Tärnov, M.Männik
2002/03
205
74
30
T.Tärnov, V.Arop
2003/04 194 80 32 T.Tärnov, H.Mikker, T.Lappard
2004/05
189 75 45 I.Kullamägi, S.Johanson, L.Pajula
2005/06 166 75 35 K.Kollom, Ü.Rebane, T.Tärnov
2006/07  148 73 18  V.Arop, A.Saarne, T.Lappard
2007/08  137 70 30 T.Tärnov, M.Kondoja, T.Lappard
2008/09 129 63 23 R.Türkel, S.Johanson, T.Lappard
2009/10 125 55 14 M.Virkus, T.Lappard
2010/11  117 52  23 I. Kullamägi, J.Utt, T.Lappard
2011/12 112  49 12 L. Pajula, H. Mikker
2012/13 98  38 17 M. Kondoja, L. Pajula
2013/14 89  42  18  I. Kullamägi, T.Lappard

 

Pilvede taga on alati päike!