Töötajad

 

Juhtkond
Kersti Aasmets direktor kersti.aasmets@vaekyla.edu.ee 56492767
Ly Kivistik huvijuht ja õppejuht ly.kivistik@vaekyla.edu.ee 3250931
Anu Kukk juhiabi kantselei@vaekyla.edu.ee 3250930, 53020559
Riina Oro söökla juhataja riinaoro@gmail.com 56828960
Raido Sune IT ja haldusjuht raido.sune@vaekyla.edu.ee 55580026
Riina Türkel koolipsühholoog riina.tyrkel@vaekyla.edu.ee 325 0935,
56492830
Õpetajad
Karla Davel tööõpetuse õpetaja karla.davel@vaekyla.edu.ee
Svetlana Johanson 7. kl klassijuhataja, ajaloo õpetaja svetlana.johanson@vaekyla.edu.ee
Kille Kruuv kunstiõpetaja kille.kruuv@vaekyla.edu.ee
Iris Kullamägi 8.a ja 8.b klassijuhataja,
eesti keele õpetaja
iris.kullamagi@vaekyla.edu.ee
Eve Kõlli koduõppe õpetaja eve.kylli@vaekyla.edu.ee
Tiia Lappard 9.kl klassijuhataja, inimeseõpetuse õpetaja tiia.lappard@vaekyla.edu.ee
Andres Lillemägi 5. -6. kl klassijuhataja, inglise keele, kehalise kasvatuse õpetaja andres.lillemagi@vaekyla.edu.ee 55548841
Diana Martinson 1. ja 3. klassi klassijuhataja, eesti keele, matemaatika õpetaja diana.martsinson@vaekyla.edu.ee 53067734
(kl8.30 – 14.30)
Liivi Pajula matemaatika õpetaja liivi.pajula@vaekyla.edu.ee
Maarja Piir LÕ klassijuhataja, käsitöö õpetaja maarja.piir@vaekyla.edu.ee 53067734
(kl8.30 – 14.30)
Riina Türkel õpetaja (muusikaõpetus) riina.tyrkel@vaekyla.edu.ee
Leelo Veski 2. ja 4. klassi klassijuhataja, eesti keele õpetaja leelo.veski@vaekyla.edu.ee 53067734
(kl8.30 – 14.30)
Kasvatajad
Raili Lind rühmakasvataja raili.lind@vaekyla.edu.ee 53067734
(ainult töö ajal)
Evi Torm rühmakasvataja evi.torm@vaekyla.edu.ee 53067734
(ainult töö ajal)
Muu pedagoogiline personal
Maia Kärdla sotsiaalpedagoog maia.kardla@vaekyla.edu.ee 58551169
Riho Rannikmaa judo ja sumotreener Riho.Rannikmaa@eestisumo.ee
Muu personal
Anu Aunapuu õpetaja abi
Tea Lauri õpetaja abi
Hillar Mäe õpetaja abi
Kertu Aunapuu kasvataja abi öisel ajal
Helga Annuka kasvataja abi
Iraida Bolonenkova kokk
Irina Meier abitööline köögis
Elsa Rähmonen valvur

Pilvede taga on alati päike!