Töötajad

 

Juhtkond
Kersti Aasmets direktor kersti.aasmets@vaekyla.edu.ee 5649 2767
Ly Kivistik huvijuht ja õppejuht ly.kivistik@vaekyla.edu.ee 523 6460
Anu Kukk juhiabi kantselei@vaekyla.edu.ee 325 0930, 5302 0559
Riina Oro söökla juhataja riinaoro@gmail.com 5682 8960
Raido Sune IT ja haldusjuht raido.sune@vaekyla.edu.ee 5558 0026
Riina Türkel koolipsühholoog riina.tyrkel@vaekyla.edu.ee 5649 2830
Õpetajad
Karla Davel tööõpetuse õpetaja karla.davel@vaekyla.edu.ee
Svetlana Johanson 7. kl klassijuhataja, ajaloo õpetaja svetlana.johanson@vaekyla.edu.ee
Kille Kruuv kunstiõpetaja kille.kruuv@vaekyla.edu.ee
Iris Kullamägi 8.a ja 8.b klassijuhataja,
eesti keele õpetaja
iris.kullamagi@vaekyla.edu.ee
Eve Kõlli koduõppe õpetaja eve.kylli@vaekyla.edu.ee
Tiia Lappard 9.kl klassijuhataja, inimeseõpetuse õpetaja tiia.lappard@vaekyla.edu.ee
Andres Lillemägi 5. -6. kl klassijuhataja, inglise keele, kehalise kasvatuse õpetaja andres.lillemagi@vaekyla.edu.ee 5554 8841
Diana Martinson 1. ja 3. klassi klassijuhataja, eesti keele, matemaatika õpetaja diana.martsinson@vaekyla.edu.ee 5306 7734
(kl8.30 – 14.30)
Liivi Pajula matemaatika õpetaja liivi.pajula@vaekyla.edu.ee
Maarja Piir LÕ klassijuhataja, käsitöö õpetaja maarja.piir@vaekyla.edu.ee 5306 7734
(kl8.30 – 14.30)
Riina Türkel õpetaja (muusikaõpetus) riina.tyrkel@vaekyla.edu.ee
Leelo Veski 2. ja 4. klassi klassijuhataja, eesti keele õpetaja leelo.veski@vaekyla.edu.ee 5306 7734
(kl8.30 – 14.30)
Kasvatajad
Raili Lind rühmakasvataja raili.lind@vaekyla.edu.ee 5306 7734
(ainult töö ajal)
Evi Torm rühmakasvataja evi.torm@vaekyla.edu.ee 5306 7734
(ainult töö ajal)
Muu pedagoogiline personal
Maia Kärdla sotsiaalpedagoog maia.kardla@vaekyla.edu.ee 5855 1169
Riho Rannikmaa judo ja sumotreener Riho.Rannikmaa@eestisumo.ee
Muu personal
Anu Aunapuu õpetaja abi
Tea Lauri õpetaja abi
Hillar Mäe õpetaja abi
Kertu Aunapuu kasvataja abi öisel ajal
Helga Annuka kasvataja abi
Iraida Bolonenkova kokk
Irina Meier abitööline köögis
Elsa Rähmonen valvur

 

Pilvede taga on alati päike!