Internaatkool

Internaatkoolid loodi NLKP 20. kongressi otsusega 1956.a veebr. kui uut tüüpi koolid, kui kommunismikoolid, mis pidid aitama materiaalselt vähekindlustatud peredel lapsi koolitada, hulkurlust ära hoida ja kus oleks kergem noori kasvatada kommunistliku ideoloogia vaimus. Selline oli NLKP KK peasekretäri Hruštšovi ja poliitbüroo mõte.
Tegelikult olid internaatkoolid omal ajal väga vajalikud väikese sissetulekuga ja paljulapselisest perest laste, samuti üksikemade laste ja orbude koolitamiseks. Need olid sõja-aastail ja sõjajärgseil aastail sündinud lapsed, kelle kodud olid hävinud või vanemad kadunud-surnud.
Aja jooksul hakkasid kõrgemad võimuorganid ja teised koolid siia saatma korrale mittealluvaid nn „raskeid” lapsi. Ja nii see jäigi kuni kooli eksisteerimise lõpuni. Mõnest „raskest“ kujunes Vaekülas hea ja tore, kooli armastav poiss või tüdruk.
Vastavalt nimetatud otsusele rajati esimesed internaatkoolid 1956.aasta sügisel kõikides liiduvabariikides. Eestis oli esimene Rakveres. Vaeküla Internaatkooli asutamise kohta andis ENSV Ministrite Nõukogu 1959.a aprillis välja määruse ja 8.maist kinnitas ENSV Haridusministeerium oma käskkirjaga kooli esimeseks direktoriks Richard Valgepea, endise Pärnu Linna Lastekodu juhataja.
Kool alustas tööd 1. septembril 1959.a. 10 klassikomplektiga 8-klassilise koolina, kuid oli ette nähtud tema kasvamine 14-komplektiliseks keskkooliks: 1.-8. klassi – iga klassi üks ja 9.-11.kl. – iga klassi 2 komplekti. Samal ajal avati Orissaare, Otepää, Riisipere ja Vastselinna 8-klassilised internaatkoolid, kes pidid suunama oma kooli lõpetanud Vaeküla Internaatkooli 9. klassi.
Koolimajas oli 10 klassiruumi a´ 42 m2, 3 kabinetti, pioneerituba, mängude tuba, võimla ja aula. Internaadis oli ruumi 220 õpilasele. Kooliruumid saadi endiselt Vaeküla Põllumajanduse Mehhaniseerimise Tehnikumilt. Õppekorpust hakati ehitama küll juba 1948.a., kuid aulatiib valmis alles 1959.a suvel. (Tehnikum töötas majas juba 1957.a oktoobrist.)
Ülevaatlik tabel Vaeküla IK isikkoosseisust
Õppeaasta
Direktor
Õpi-lasi
Klassid
Pedagooge
Töötajaid
Märkusi
Kmpl
klassid
1959/60
Richard Valgepea
300
10
1. – 8.
34
46
 
1960/61
Richard Valgepea
351
11
1. – 9.
43
55
 
1961/62
Arvo Kuslap 28.08.61 – 13.11.61 kt
Nov Kaljo Viise
Lembit Kõrgesaar 27.07.62 – 31.08.62
351
12
1. – 10.
36
56
 
1962/63
Elmar Kanter
364/341
12
1. – 11.
37
53
2.kl puudus
1963/64
Elmar Kanter
386/357
12
2. – 11.
36
54
1. ka 3.kl puudusid
1964/65
Elmar Kanter
352/317
11
3. – 11.
34
44
1., 2., 4. kl puudu
1965/66
Elmar Kanter
355/325
11
4. – 11.
34
41
9., 10., 11. kl paralleelid
1966/67
Elmar Kanter
345/326
11
5. – 11.
32
51
+ keh. k eriklass 9.C
1967/68
Elmar Kanter
342/323
11
5. – 11.
34
46
9.B ja 10.C sp kl
1968/69
Elmar Kanter
326/292
11
5. – 11.
37
47
Sp. Kl-d 9.B, 10.B, 11.C
1969/70
Elmar Kanter
332/300
11
5. – 11.
36
46
10.B ja 11.B sp. Kl-d
1970/71
Kuni 1.07.71 Elmar Kanter
347/293
11
4. – 11.
33
47
11.B sp kl
1971/72
Kaljo Viise
328/279
11
4. – 11.
35
44
 
1972/73
Kaljo Viise
323/287
13
1. – 11.
38
43
 
1973/74
Kaljo Viise
370/320
14
1. – 11.
37
40
 
1974/75
Kaljo Viise
385/341
15
1. – 11.
35
51
 
1975/76
Kt. Henn Altmäe
10.11
Jüri Vanajuur
359/308
14
1. – 11.
31
52
 
1976/77
Valdeko Arold
309
14
1. – 11.
31
50
1.1.B, 1.C abiklassid (38 õpil) 10.kl

 

Vaeküla Internaatkooli vilistlased:

1963, I lend
Uno Abru, Anne Alljõe, Enn Bekker, Oleg Beljakov, Helgi Ehte, Havo Hallik, Hugo Heidov, Ants Kaupmees, Maie Kivilo, Peeter Kuuli, Mai Laanemets, Albert Selliov, Koidu Tasuja, Erika Tiismann, Ants Tombak, Helga Tutti, Paul Samolberg, Aino Mägi, Maie Mätlik, Erna Neer, Kalju Niidusaar, Mave-Inid Nuut, Urve Pajupuu, Eve Pihlak, Helle Saar, Tiit Salujärv, Lia Tüür, Svetlana Vaino, Emilie Velt, Laine Venelaine
1964, II lend
11. a klass:
Ilme Aren, Aime Arula, Valeri Jakovlev, Fromhold Jegor, Ludviine Kana, Maie Kiviloo, Tõnis Klaos, Villu Koch, Tiiu Küngas, Aino Laar, Maili Lehtpuu, Merike Liinve, Elen Lillepool, Gennadi Malinin, Maimu Piirsoo, Ilvi Printsmann, Theodor Rapper, Leo Sarnet, Marju Sosi, Valja Stepanova, Lidia Žirnova, Mati Talu, Tiit Vaino, Helgi Vettik, Jaak Videvik.
Klassijuhataja Henn Altmäe
11. b klass:
Elmo Akk, Ele-Mai Almann, Valentina Grigorieva, Iraida Jämse, Rein Kressa, Maie Kõivulohk, Tiiu Lehtver, Sirje Lepik, Raja Majorova, Nelli Männaste, Kaju Pinn, Nikolai Rassatkin, Tiia Raudsepp, Helbe Rist, Rein Rõõm, Jaak Tuisk, Liis Urbanik, Evi Õispuu, Tõnu Õunapuu.
Klassijuhataja Helgi Kala.
1965, III lend
11. a klass:
Helve Ennomäe, Malle Fels, Ly Kalmus, Malle Kannelaud, Kalju Kuldvere, Vello Küttis, Lehte Latt, Vambola Läpišov, Mihkel Mandel, Valdur Mägi, Anneli Mändmets, Eha Niilo, Mart Palmiste, Lennart Piller, Aime Ründal, Voldemar Saga, Lehte Sarv, Lembit Sobik, Mati Suursaar, Jossif Šugajev, Ülle Zarubina, Niina Tootsi, Taido Vaikla.
Klassijuhataja Henn Altmäe.
11. b klass:
Urmas Akula, Arvo Ambos, Liis Esken, Õie Kadak, Kaja Kahar, Reet Kaupmees, Viia Kelk, Robert Kilström, Leida Korbe, Kadri Kõrkjas, Ülo Küppar, Rita Lepik, Elvi Meerits, Anne Mätlik. Lilli Peremets, Sulev Rätsepp, Asta Rõõm, Aino Sander, Lembit Siimets, Ants Soodla, Jüri Stroo, Ado Talpas, Osvald Uuland, Jüri Usin, Vaiki Uhle.
Klassijuhataja Ivi Sõnajalg.
1966, IV lend
11. a klass:
Rein Ait, Niina Barteneva, Larissa Bogovitš, Jevgeni Fedossejev, Mati Kaaleste, Indrek Kressa, Anja Kustala, Anni Kustala, Erik Liinev, Aime Makejeva, Jüri Mägi, Matti Mätlik, Viivi Nael, Villem Orgla, Asta Riispapp, Tiiu Sikkemäe (hõbemedal), Ilve Sulg, Niina Trotsenkov, Tiina Toom, Peep
Võrk.
Klassijuhataja Elma Lüüde.
11. b klass:
Aime Alev, Thea Blumenfeld, Syne Häggblom, Viive Kabur, Olga Kuuseorg, Taimi Kütt, Ants Laigu, Maie Mets, Robert Mokrik, Elle Ott, Kalle Saar, Arvo Simson, Gennadi Sitnikov, Leonhard Soom, Anne Tross, Jaak Vares.
Klassijuhataja Silvi Viise.
1967, V lend
11. a klass: Aili Aart, Tiiu Fels, Riivo Hansar, Ruth Heinsalu, Anne Jõe, Sofia Krivorukova, Einar Leitsmann, Tõnu Lilbok, Igor Mägi, Reet Pluum, Vaike Randoja, Väino Seppa, Ilmi Suursaar, Leopold Veges, Robert Veidenberg, Inna Vetemaa.
Klassijuhataja Elvi Kullamägi.
11. b klass: Ene Aavast, Aili Altsaar, Tiiu Berggren, Maret Fuchs, Mall Kajaste, Helle Kala, Kalev Kalbus, Kalle Kivimäe, Meelis Lain, Mari Laur, Ellen Liepkalns, Elsa Lääne, Kadri Mändla, Vilma Peterson, Villem Roosväli, Silvi Ruuben, Anti Sarnet, Udo Vainult, Gunnar Vesilo.
Klassijuhataja Helvi Allese.
1968, VI lend
11. a klass:
Astre Akerman, Edith Arak, Ilme Bartenova, Valeri Eikinen, Elmar Geine, Valter Haltsonen, Valeri Hololjuk, Eha Kuld, Küllike Kurmiste, Maie Kutsar, Heli Kuuskla, Riina Kuuskla, Eve Lahtmäe,
Aino Mäeots, Krista Oras, Helga Pukki, Ingeborg Rannu, Nikolai Rautiainen, Virve Tõemets, Hans Veidenberg.
Klassijuhataja Ellen Kivimäe.
11. b klass:
Maimu Hendrikson, Aime Herman, Avo Isop, Helve Kiik, Kaie Kollom, Aulik Lembinen (Riispapp), Jüri Lepik, Tõnis Lillemets, Elle Lingreim, Gaisa Maarits, Tiiu Meerits, Annika Mustik, Harry Ollin,
Liina Olvi, Viiu Paljak, Madis Pent, Elmar Põldsalu, Rein Roosväli, Ester Sammelselg, Aino Sinila, Tiiu Tõnisson, Sirje Varik, Kersti Veide, Maie Väli, Rein Õunapuu.
Klassijuhataja Henn Altmäe
1969, VII lend
11. a klass:
Marika Blumenfeld, Mart Eelmäe, Anne Ehala, Ira Geine, Ene Irval, Kaja Kivimäe, Ülle Mihkels, Maire Neiaru, Eve Nurk, Jaan Ojavere, Helgi Olesk, Enid Ploom, Juhan Pluum, Reino Rähmonen, Raimo Seppa, Peeter Sikkemäe, Lea Sööt, Asta Toiger, Silvi Undrits, Sulev Ustav, Leevi Villers. Klassijuhataja Sirje Papagoi.
 
11. b klass
Helmut Allekand, Tarmo Allik, Hillar Hiir, Iline-Anne Kello, Johannes Kenk, Tiit Kollom, Voldemar Kuningas, Kaja Kuuste, Haili Mägi, Kristi Mättik, Reet Niido, Eda Nurje, Hingrit Piir, Eva Ploomipuu, Maria Turu, Elina Värton.
Klassijuhataja Silvi Viise.
 
11. c klass
Uno Dengo, Helju Etti, Ene Järavere, Leili Kaljuveer, Mati Kalvet, Udo Karlep, Anne Kesksalu, Viktor Kukk, Jüri Kull, Mall Laigu, Niina Ljaškova, Tiia Nõmmeloo, Eha Paimets, Malle Peet, Olavi Põdersalu, Ilmar Reinumäe, Sirje Sõrmus, Sirje Talpas, Olli Varesepoeg, Säde Viirlaid, Arnold Visman.
Klassijuhataja Elma Veskaru.
1970, VIII lend
11. a klass
Ago Bekker, Jaan Eelmäe, Neeme Elevant, Kalev Elvski, Aino Hiiekivi, Aare Ilves, Kersti Kiviaru, Arvi Laanemets, Madis Lain, Heino Lepik, Liia Liinev, Endla Liiv, Sirje Maiste, Jüri Mugur, Leili Pappe, Urmas Pärenson, Viivi Renser, Pilvi Riispapp, Aleksander Sliptšik, Õie Tõemets, Endla Veske, Ilme Õunap.
Klassijuhataja Ernst Allese.
11. b (spordiklass)
Maie Enni, Reet Haljas, Kuno Ikla, Jüri Järvik, Kaido Kadastik, Tiit Karro, Eha Kokamägi, Väino Kuusk, Toomas Marrandi, Frieda Nagel, Arvi Ott, Urve Ragun, Aare Vigla.
Klassijuhataja Giina Nuudi.
1971, IX lend
11. a klass
Helgi Järv, Valju Kalev, Aimar Kersten, Sirje Kiisel, Aivar Kiviaru, Viido Koppel, Ellen Meister, Monika Mihhailova, Anu Nurk, Mare Pajula, Aime Päll, Lembit Rannamets, Sofia Sadonskaja, Arvo Saega, Oleg Sliptšik, Ina Sõnajalg, Sirje Vehik, Hans Ving, Mati Voog, Peeter Voorelaid, Mihkel Übius.
Klassijuhataja Ellen Kivimäe.
 
11. b (spordiklass)
Juta Allik, Riho Hoolma, Taivo Klaats, Udo Klemets, Ülle Meristo, Tõnu Mäeots, Vello Mäesepp, Ants Mänd, Merike Oone, Anne Puulmann, Villu Reiman, Reet Roosiväli, Rein Schmidt, Aivo Sildvee, Heino Susi, Vello Tambeg, Maie Tammiste.
Klassijuhataja Henn Altmäe.
1972, X lend
11. a klass
Mirjam Aamer, Sirje Bammer, Silvi Eiland, Milvi Eimla, Inga Kokk, Endel Konsa, Enti Liebert, Evi Limberg, Valju Olland, Väino Põld, Reet Raja, Elmo Sarjas, Maie Soosaar, Uno Säkki, Inna Tarassova, Maie Tohver, Õrne Viisitamm, Astrid Õun, Elle Übius.
Klassijuhataja Valter Vehik.
 
11. b klass
Kaie Kreek, Toomas Kutnik, Anne Laansalu, Jüri Lainemurd, Õie Liivamaa, Marje Lilleorg, Urve Luite, Helve Lüüs, Helgi Maasik, Reet Naur, Jaan Orav, Anne Pitkänen, Ants Pärn, Ene Reinsalu, Aarne Seli, Heli Sepp, Anne Tamming, Eino Valving, Ellen Voolaid.
Klassijuhataja Helvi Allese.
1973, XI lend
Andres Aarna, Aleksander Bild, Sirje Grindul, Heinar Gusev, Laidi Helenurm, Elle Helistvee, Sirje Häälme, Silva Juusu, Salme Jürgenson, Jaan Kivisoo, Kertu Kuldmeri, Ene Lilbok, Peeter Linde, Maret Loorits, Elle Lumiste, Tõnis Mathiesen, Riina Maurus, Jaan Nummert, Kuno Plotnik, Eve Rosin, Luule Sala, Anu Sammelselg, Peeter Sarapuu, Olev Sirp, Õie Sirp, Lii Tumanskaja, Enn Voolaid.
Klassijuhataja oli Sirje Papagoi.
1974, XII lend
Õie Allik, Kersti Dammert, Õilme Helenurm, Lenna Karu, Ain Kiviloo, Zoja Koltšina, Elmo Medar, Marje Nahkur, Endla Nikiforova, Maie Reinomägi, Maie Sulp, Vello Tamm, Silvi Tammepõld, Ella Tammoja, Eha Vaikmäe, Jüri Viise, Ene Voll.
Klassijuhataja Erika Uuland (Tõnts).
1975, XIII lend
Ivo Hall, Lea Ilp, Ingrid Jänis, Lembitu Jürna, Helga Kiisel, Arvo Neuhaus, Luule Pettai, Guido Rohtla, Tiina Žukovitš, Maimu Teppe, Tarvo Tumak, Mati Treial, Pille Vilur, Marju Vullo.
Klassijuhataja Elvi Kullamägi.
1976, XIV lend
Aive Astel, Matti Eljaste, Olga Ivanova, Guido Kivi, Valeriina Kolbassova, Kalev Noormägi, Ly Palmiste, Kaja Römer, Vjatšeslav Saar, Liidia Saar, Maaja Teppe, Toomas Tsimolonskas, Raivo Tüli, Ilmar Uldrich, Märt Voolaid.
Klassijuhataja oli Silja Sinitamm.

1977, XV lend

Galina Domratševa, Liia Kuuste, Peeter Medar, Helgi Niine, Villu Nurmoja, Riho Nüüd, Ille Palmiste, Erkki Pavlov, Niina Zupsmann, Sirje Trei, Jaanus Turm.
Klassijuhataja oli Valentina Botvin.

Pilvede taga on alati päike!