Sotsiaalpedagoog

Sotsiaalpedagoogi ülesanded on

  • tegelemine koolikohustuse eirajatega
  • õpi-, käitumis- ja kohanemisraskustega õpilaste toetamine
  • koolivägivalla ja sotsiaalse tõrjutuse probleemidega tegelemine
  • õppurite vanemate toetamine, tagamaks nende sotsiaalset tegutsemisvõimet ja toimetulekut
  • koostöö kohalike omavalitsuste soitsiaaltöötajatega õpilaste sotsiaalsete probleemide lahendamiseks

Kooli sotsiaaalpedagoog on Maia Kärdla

Tööajad:
E-R kl 8.00 – 16.00
Kontaktandmed:
5855 1169, 325 0937
maia.kardla@vaekyla.edu.ee

Pilvede taga on alati päike!