Raamatukogu

RAAMATUS RÄÄGIB TARK TARGAGA JA NENDEGA, KES TARGAKS TAHAVAD SAADA
(C.R.Jakobson)
Kooliraamatukogu tagab ligipääsu kirjandusele ja infole, mida on vaja edukaks õppe- ja kasvatustöö läbiviimiseks. Raamatukoguhoidja ja õpetajate ning kasvatajate koostöö tulemusena omandavad õpilased paremad lugemis- ja õpioskused ja saavutavad oskused raamatute abil leida vastuseid mitmesugustele probleemidele ja küsimustele. Paraneb ka laste suhtlemisoskus. Kooliraamatukogu teenused on kättesaadavad kõigile kooli töötajatele ja õpilastele. Raamatukogus on hoiul õppeotstarbelised videofilmid ja DVD plaadid, mis on mõeldud laenutamiseks õpetajatele. Õppetunni läbiviimise ja/või õppefilmide vaatamise aeg tuleb eelnevalt raamatukoguhoidjaga kokku leppida. Õppealajuhataja teadmisel ja loal võib raamatukogusse tunni ajal erandkorras saata iseseisva töö tegemiseks neid õpilasi, kes rikuvad tunnirahu. Õpilased, kes töötavad mõne tunni ajal raamatukogus, registreerib raamatukoguhoidja.
  Raamatukogust saab laenutada:
1. Õpikuid ja töövihikuid
2. Juturaamatuid (kasutamise aeg on 2 nädalat)
3. Ajakirju (kasutamise aeg on üks nädal)
4. Videofilme ja DVD-sid (mõeldud õpetajatele)
Raamatukogu on avatud tööpäevadel 8.30 – 16.30

Pilvede taga on alati päike!