Õpilaskodu

Koolil on õpilaskodu, kus saavad õppeperioodil elada õpilased, kes elavad koolist kaugel. Lapsed on jaotatud kolme rühma. Õpilaskodu kasvatajad suunavad kasvandike vaba aja tegevust, korraldavad mitmesuguseid ettevõtmisi laste arendamiseks ja sotsiaalsete oskuste ning tööharjumuste kujundamiseks. Õhtul pärast töö lõpetamist annab kasvataja lapsed üle öövalvele.
Õpilaskodus toimub elamine kindla päevakava järgi. Kasvandikke toitlustatakse 4 korda päevas. Elamine ja söök on tasuta. Õpilased, kes elavad kooli õpilaskodus, saavutavad suurema iseseisvuse, omandavad rohkem töö- ja eneseteenendamisoskusi, õpivad kaaslastega paremini arvestama, oskavad enda eest seista ning tulevad edukamalt toime nii tulevases elus kui ka kutsekoolis õpinguid jätkates.

Alates 2013. aastast on õpilaskodu Näpil. 2017/2018 õppeaastal on õpilaskodus üks kasvatusrühm 17 õpilasega. Rühma kasvataja on Raili Lind, kasvataja abi Helga Annuka. Kasvataja abi öösel on Kertu Aunapuu.

Kasvatajaga saab ühendust telefonil 53067734

Pilvede taga on alati päike!