Koolipsühholoog

Koolipsühholoogi töö eesmärgiks on õpilaste individuaalne nõustamine, nende aitamine valikute ja otsuste tegemisel, isikliku elu ja õppetööga seotud probleemide lahendamisel, suhtlemisoskuste omandamisel.

Ühesuguste spetsiifiliste probleemidega (kohanemisraskused, agressiivsus, tõrjutus jne) õpilaste nõustamine grupis, aitamaks neil saavutada psühholoogilist tasakaalu.

Koolipsühholoogina töötab Riina Türkel, kontaktelefon 564 92830.

Käesoleval õppeaastal töötab koolipsühholoog 0,5 koormusega.

Koolipsühholoog annab ka muusikaõpetuse tunde.

Lapsevanematel palun nõustamise aeg eelnevalt kokku leppida.telefonil 56492830

Pilvede taga on alati päike!