Tugisüsteem

Tugimeeskonna eesmärgiks on abistada ja toetada õpilasi, kellel on õppimise, käitumise ja koolikohustuse täitmisega tekkinud korduvad probleemid, kui esialgsed vestlused klassijuhataja, aineõpetaja, psühholoogi ja sotsiaalpedagoogiga pole andnud positiivseid tulemusi.

Esmalt kuulatakse õpilast, siis arutletakse ühiselt probleemi üle ja sõlmitakse kokkulepped.

Tugimeeskonda kuuluvad:

Riina Türkel – koolipsühholoog – esimees
Maia Kärdla – sotsiaalpedagoog

Pilvede taga on alati päike!